Sedinte ale Consiliului Local

2018

 

2017

 

2015

 • Hot. nr. 34/30.10.2015 privind aprobarea unor impozite si taxe locale ce se vor aplica in com. Buesti, in anul fiscal 2016.
 • Proiect hot. luna octombrie 2015 - privind aprobarea unor impozite si taxe locale ce se vor aplica in comuna Buesti, judetul Ialomita in anul fiscal 2016.

 

2014

 

2013

 

2012

 • Hot. nr. 07/03.02.2011 privind aprobarea bugetului local al comunei Buesti, jud. Ialomita pentru autofinantate, pe anul 2012
 • Hot. nr. 01/21.06.2012 privind alegerea Comisiei de validare a Consiliului local al comunei Buesti, judetul Ialomita.
 • Hot. nr. 02/21.06.2012 privind validarea mandatelor de consilieri locali.
 • Hot. nr. 03/21.06.2012 privind declararea Consiliului local al comunei Buesti, judetul Ialomita, ca legal constituit.
 • Hot. nr. 04/21.06.2012 privind alegerea presedintelui de sedinta al CL Buesti, jud IL pentru perioada 21.06 – 19.09.2012
 • Hot. nr. 05/21.06.2012 privind alegerea viceprimarului comunei Buiesti, jud. Ialomita.
 • Hot. nr. 06/21.06.2012 privind constituirea comisiilor de specialitate ale Consiliului local al comunei Buesti, judetul Ialomita.
 • Hot. nr. 07/27.07.2012 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a C.L. al comunei Buesti, jud. Ialomita.
 • Hot. nr. 08/27.07.2012 privind privind rectificarea bugetului local al comunei Buesti, judetul Ialomita, pe anul 2012.
 • Hot. nr. 10/18.02.2012 privind organizarea si functionarea retelei de invatamant in comuna Buesti, judetul Ialomita
 • Hot. nr. 23/31.12.2012 privind aprobarea unor imp. si taxe locale ce se vor aplica in comuna Buesti, jud. IL in anul fiscal 2013
© Copyright 2012 STEEL WARRIOR. All Rights Reserved.